Chỉnh sửa phiếu trắc nghiệm

Hướng dẫn chỉnh sửa phiếu trả lời trắc nghiệm TNMaker

  • Đối với mỗi nội dung như tên trường, tên môn học, thời gian,  họ tên , lớp , điểm số.... các thầy cô nhấn vào phần hiển thị bên phải sau đó chỉnh sửa các thông số bên trái để phù hợp với yêu cầu của phiếu chấm.
  • Chọn phiếu trắc nghiệm :  Chọn loại phiếu các thầy cô muốn chỉnh sửa, phiếu 20  câu, phiếu 40 câu, phiếu 60 câu, phiếu 100 câu.
  • Chọn số câu trắc nghiệm: Số câu cho mỗi loại phiếu tương ứng, trang chỉnh sửa sẽ cắt số câu thừa không sử dụng cho gọn phiếu chấm.
  • Độ đậm phiếu tô (%): Độ đậm nhạt tính theo phần trăm từ 1 - 100 tương ứng với phần tô của phiếu. Thầy cô chỉnh sửa để khi in phiếu sẽ cho chất lượng tốt nhất. Khuyến cáo ở mức 50 - 70% sẽ có chất lượng in tốt nhất.
  • Chỉnh sửa chi tiết: Bật tắt phần hiển thị
  • Kích thước: Kích thước của phần chữ của phiếu, mỗi nội dung có thể thay đổi kích thước khác nhau tùy theo yêu cầu của thầy cô
  • Kiểu chữ: Hỗ trợ các kiểu chữ thường, kiểu chữ đậm, kiểu chữ nghiêng. Nếu muốn vừa đậm vừa nghiêng cho nội dung thầy cô chọn cả 2 kiểu.
  • Nội dung: Phần nội dung bên phải sẽ được hiển thị chi tiết ở thanh bên trái giúp thầy cô nhận biết phần mình đang chỉnh sửa.
  • Xem trước: Trước khi tải bản in phiếu chấm đã chỉnh sửa thầy cô xem trước 1 lượt sau đó có thể tải về. Vậy là hoàn thành xong việc chỉnh sửa phiếu trả lời trắc nghiệm TNMaker.

Chọn phiếu trắc nghiệm

Chọn số câu trắc nghiệm

Độ đậm phiếu tô ( 50%)

1
100

Chỉnh sửa chi tiết

Hiển thị

Kích thước

Kiểu

Nội dung

TNMAKER.NET - TN TEAM 

Hotline: (+84 ) 35 901 8287

Email: tracnghiemmaker@gmail.com

Website: https://tnmaker.net

Address: Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

THÔNG TIN VÀ CHÍNH SÁCH

Chính sách đổi trả

Artboard 26

Điều khoản và dịch vụ

Chính sách bảo mật

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Về chúng tôi

©2022 Allrights reserved TNMaker